Przedsiębiorstwo WOODEN STORY Wiesław Borowy

realizuje projekt nr RPMP.03.04.04-12-0084/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pod nazwą „Wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej w firmie WOODEN STORY opartej o unikatowe procesy barwienia i wzory użytkowe dla produktów z drewna.”

Głównym celem projektu jest znaczący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności o nowy obszar produkcji co nastąpi dzięki wdrożeniu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Wartość projektu to: 2 056 560,00 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 836 000,00 PLN

 • Biurko

 • Krzesło

 • Krzesło

 • Krzesło

 • Łóżko No. 02

 • Ławka No. 02

 • Skrzynka Listwy

 • Skrzynka pełna

 • Stolik

 • KRĘGLE NIEBIESKIE
 • KRĘGLE CZERWONE
 • LALA STICK FIG. 01
 • LALA STICK FIG. 02
 • LALA STICK FIG. 03
 • LALA STICK FIG. 04
 • LALA STICK FIG. 05
 • LALA STICK FIG. 06
 • LALA STICK FIG. 07

Meble powstały dzięki realizacji projektu nr RPMP.03.04.04-12-0084/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pod nazwą „Wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej w firmie WOODEN STORY opartej o unikatowe procesy barwienia i wzory użytkowe dla produktów z drewna.


Zwiększenie aktywności międzynarodowej Wooden Story na wybranych rynkach

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej, która będzie prowadziła do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa nazwa na rynkach: niemieckim, duńskim, francuskim i szwedzkim oraz rozpoczęcie sprzedaży na tych rynkach.

Beneficjent: Wooden Story Wiesław Borowy

Dofinansowanie projektu z UE: 194 200,00 zł

Pragnę, poinformować, że firma Wooden Story Wiesław Borowy otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu pn. „Zwiększenie aktywności międzynarodowej Wooden Story na wybranych rynkach

 

Tytuł Projektu:

Zwiększenie aktywności międzynarodowej Wooden

Story na wybranych rynkach”

Beneficjent: Wooden Story Wiesław Borowy

Numer Projektu: RPMP.03.03.02-12-0012

Całkowita wartość projektu: 443 577,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 194 200,00 PLN

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

 

 

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej, która będzie prowadziła do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa nazwa na rynkach: niemieckim, duńskim, francuskim i szwedzkim.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

-Opracowanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwo.

- Udział w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanej na rynki zagraniczne w Sztokholmie (Szwecja), Norymberga (Niemcy), Kopenhaga (Dania), Paryż (Francja).

Celem głównym projektu jest rozpoczęcie sprzedaży produktów przedsiębiorstwa Wooden Story na rynkach: szwedzkim,  niemieckim, duńskim oraz francuskim. Cel ten zostanie osiągnięty w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu.

Ekspansja międzynarodowa dotyczy innowacyjnych grup produktowych z obszaru mebli i zabawek wykonanych z drewna. (innowacja produktowa – poziom krajowy).

Okres realizacji projektu: 08.01.2020-08..01.2022


sidebar-cms-7.png