Wooden Story Wiesław Borowy

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. Opracowanie projektu wzorniczego dla serii drewnianych zabawek służących wspomaganiu rozwoju dzieci niepełnosprawnych w wieku wczesnoszkolnym.

Celem projektu jest opracowanie nowych produktów oraz rozwiązań umożliwiających wprowadzenie do oferty firmy serii zabawek drewnianych do użytku terapeutycznego i domowego służących stymulacji  zmysłów, terapii zaburzeń integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Efektem projektu będą zabawki-klocki wspomagające rozwój i zabawę m.in. dzieci niewidomych i niedowidzących. Sposób wytworzenia produktu będzie skupiony na szczególnej precyzji oraz odpowiedniej jakości przetworzenia drewna tak aby dziecko mogło odpowiednio poznawać kształty, litery, cyfry i in., które będą wyżłobione w drewnie lub naniesione alfabetem Braille.

Całkowita wartość projektu: 1 595 556,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 793 480,00 PLN


sidebar-cms-7.png